Đường Trần Vạn Nẻo

Tác giả:

Đường trần vạn nẻo ai có qua cầu
Tình là dây oan là chuốc lấy âu sầu
Biết rằng đời nhiều gian dối
Biết rằng ngọt bùi trên môi… để rồi xót xa thôi
Mộ. lần dang dở sầu khổ muôn đời
Phận mình trắng tay đâu dám cao vói
Chẳng hẹn mà tình yêu tới
Chén rượu tình còn chơi vơi, bẽ bàng chưa nói nên lờì
Như tình yêu tôi vơí em gặp nhau thoáng giây đầu …..
Vộị thương vội nhớ nhau nhiều

Để rồi chẳng được bao lâu. Để rồi mình đành xa nhau
Ước mơ làm gì ngườì ơi. Duyên số thôi đành biết ra sao ?

Đường trần vạn nẻo mà người vẫn miệt mài
Tình nhiều gian truân là tình nhớ thương hoài
Ước gì mình đừng gặp nhau… Đã muộn màng và thương đau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau …

Thảo luận cho bài: "Đường Trần Vạn Nẻo"