Đường Xưa Lối Cũ (Về Đây)

Tác giả:

Về đây tôi lại gặp tôi
Lang thang lối cũ trước đồi sau nương
Về đây Ngô đồng lả ngọn thuần lương…
Ngô đồng lả ngọn thuần lương
Trời cao không đỉnh mến thương không bờ
Về đây ta về về lại gặp ta…
Cố tri khóm hạnh bây giờ
Vẫn màu thiên cổ khoác chờ kiếp xưa
Nắng toả vừa hiu hiu tùng cũ bóng chưa phai niềm…
Ngày đi chiều tới không nghiêm
Khoan thai gió cõi phong niêm rũ buồn
Đường thuôn thiết tha tiếng cũ nghe luồn không trung…
Bờ nghiêng nắng dọc đường thuôn
thiết tha tiếng cũ nghe luồn không trung
Về đây ta về trời mở vòng cung…
Ta về đường rộn bàn chân
Gần xa trời mở cánh cung thâu vào
Về đây ta về lòng rộn ràng sao…
Chân phương lòng thấy nao nao…
Muôn thương nghìn mến lên cao…

Thảo luận cho bài: "Đường Xưa Lối Cũ (Về Đây)"