Duyên Nước Tình Trăng

Tác giả:

1957
Thuyền xuôi mái
Đêm nay vui với thuyền xuôi mái
với thuyền xuôi mái
Vui với vừng trăng giãi, với vừng trăng giãi
Vui trời rộng với sông dài
Giọng hò khoan
Trên sông nghe cất giọng hò khoan,
cất giọng hò khoan
Nghe mấy lời trăng nước, mấy lời trăng nước
Nghe chèo động ánh trăng vàng
Ô… ô… ô…. ô… ô… ô…
Một dòng nước trong đôi dòng nước đục
Một trăm người tục, một chục người thanh
Đêm nay trăng giải cuối ghềnh
Biết tìm ai tâm sự em tỏ tâm tình non là nước non ô, ô, ô, ô….
Ô… ô… ô…. ô… ô… ô…ô…
Một dòng nước trong đôi dòng nước đục
Một trăm người tục thì một chục người thanh
Duyên đưa anh lại biết mình
Gác chèo trăng xuôi mái anh tỏ tâm tình non là nước non ô…
ô…. ô… ô… ô…
Đêm nay đây trên sóng dài
Trăng có tàn mà tình không vơi
Sông xanh xanh ghi mối tình đôi lứa mình như nước sông đầy
Hò ô ! Ta vui mái chèo
Hò ô ! Mai về bến nghèo
Mươi miếng trầu rồi đẹp duyên nhau
Vui kiếp nghèo dù đời gieo neo (ơ)
Trăng bao la, vì vui duyên ta, vui đời mặn mà,
Vui sông sâu cho đời dù nghèo
đời dù nghèo nhưng tình dài lâu ( ơ dài lâu)
Đêm lan xa trăng xế tà
Nghe tiếng gà đã dậy làng xa
Sông trôi mau đưa mái chèo
Trăng nước hòa nên mối duyên nghèo ….

Thảo luận cho bài: "Duyên Nước Tình Trăng"