Giai nhân và sách vở

Tác giả:

Ta đọc ba ngàn quyển sách
Xong rồi chẳng nhớ điều chi
Ta chỉ nhìn em một cái
Sao mà nhớ đến mê si

Thảo luận cho bài: "Giai nhân và sách vở"