Giêsu Maria

Tác giả:

Giêsu Maria

Ngọc Lễ


 

 

 

Giêsu Maria Jesu Maria
Đêm nay quanh đời chợt vắng
Đêm nay nghe lòng chợt đắng ,
đắng như tình yêu
Giêsu Maria sao con mãi u sầu
Tình yêu ôi tình yêu ! Ôi tình yêu !
Tình yêu ôi tình yêu ! Ôi tình yêu !
Tình yêu là gì ? Tình yêu là gì ? ơ…hơ..
Giêsu Maria ! Giêsu Maria !…….

Thảo luận cho bài: "Giêsu Maria"