Gió Chiều

Tác giả:

Gió Chiều

Nguyễn Văn Hiên


Trình bày:
Mộng Thi

 

* ………
Tại chiều nay gió đó anh !
Níu hoài mái tóc em giăng như buồn
Vai em nào phải con thuyền
Khiến vai anh.. biết buồn như lúc nào

Tại chiều nay gió chứ sao !
Lá rơi một chiếc lạc vào tay em
Bàn tay như ngọn lá mềm
Tay anh đâu hỡi? Dành riêng lá rồi

Tại chiều nay gió… anh ơi !
Giăng tơ nhung nhớ.. góc trời em qua…
Tại chiều nay gió đó anh !
Tại chiều nay gió đó anh !

( => * )

Tại chiều nay gió đó anh !
Tại chiều nay gió đó anh ! (4x)

 

Thảo luận cho bài: "Gió Chiều"