Gió chuyển mùa

Tác giả:

Đêm nay gió giữa hai mùa
Thổi sao vi vút, mây lùa một bên.
Mùa quê hương, tưởng đã quen,
Nửa đêm gió thổi, nằm yên được nào!
1961

Thảo luận cho bài: "Gió chuyển mùa"