Giòng Lệ Thương Đau

Tác giả:

Giòng Lệ Thương Đau

Lê Dinh


Trình bày:
Phương Dung

 

Vì đâu đôi lứa tình duyên lỡ làng
Để rồi thương tiếc một chuyến sang ngang
Tháng năm chồng chất những bâng khuâng
Nhớ thương hình bóng cũ mênh mang
Kỷ niệm làm sao phai tàn ?

Tình duyên ngang trái nào ai ước gì !
Lòng ôi tê tái giờ có vui chi
Mắt hoen lệ thắm ướt đôi mi
Pháo rơi ngoài ngõ lúc vu quy
Như đưa linh hồn người đi…

Anh ơi! Tình duyên lỡ rồi
Đành thôi lỗi hẹn, nguyện chờ nhau đến kiếp sau
Người thương nay chẳng sống gần nhau
Cay đắng biết là bao
Lệ hoen má đào !!

Người không thương mến mà sao khéo chồng
Mộng xưa tan vỡ sầu nhớ mênh mông
Đớn đau phận gái biết hay không?
Nén thương và nhớ bước sang sông
Anh ơi thôi còn gì mong !!!

Thảo luận cho bài: "Giòng Lệ Thương Đau"