Hạt Bụi Bay Ngang

Tác giả:

Đi về mưa vướng đôi chân

Trường sau lưng ngó – người dưng trước nhìn
Tưởng xa một chỗ của… tình
Mà như hạt bụi thình lình bay ngang ./.

NNA
12 tháng 4, 03

Thảo luận cho bài: "Hạt Bụi Bay Ngang"