Hôn em

Tác giả:

Hôn em vị chết trên môi
Ôm em sầu não rơi đôi cánh tình
Yêu em anh thoát hồn anh
Nhớ em anh hẹn để dành mai sau

Thảo luận cho bài: "Hôn em"