J Krishnamurti cuộc đời và tư tưởng

Tác giả:

“Giữa trần gian mọi thứ chóng qua
Tôi là khách
Từ đó
Không vướng mắt nào ràng buộc tôi
Không đất nước nào sở hữu tôi
Không biên cương nào cầm giữ tôi.”

Krishnamurti – Người Bạn Bất Tử, 1928

Trong cuộc hành trình của nhân loại nhằm khám phá cách thế cá nhân tự giải thoát khổ não để sống hạnh phúc, thỉnh thoảng xuất hiện những người mà cuộc đời và tư tưởng gây nhiều tranh luận; thời gian tranh luận càng lâu dài thì phạm vi ảnh hưởng càng sâu rộng, và đó là điều khó tránh khỏi. Việc tìm hiểu thân thế và tư duy của những người ấy giúp độc giả thêm dồi dào kiến văn, định tĩnh tu tập hoặc xác quyết hơn quan điểm tương đồng hay dị biệt của mình.

Krishnamurti là một trong số những người quý hiếm đó.  Xuất từ huyền thoại và hồi tưởng, câu chuyện cuộc đời ông như một giấc mộng dài, nói hoài không hết…

Thảo luận cho bài: "J Krishnamurti cuộc đời và tư tưởng"