Lạ chỗ

Tác giả:

Rằm tháng Giêng xuân phố tìm tổ cũ
Lạnh khói hương hồn lạ chỗ đứng đường.

Thảo luận cho bài: "Lạ chỗ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả