Linh Hồn Nhỏ

Tác giả:

… như thể ngày xưa

Em đến với tôi – linh hồn nhỏ
Như sương như khói ở trên trời
Ngẩng lên đón nhận mà cứ ngỡ
Thiên Đàng có kẻ lỡ đánh rơi

Bẻ nửa cuộc đời chia nỗi nhớ
Thương nhau như thể tự bao giờ
Thật gần thật nhẹ như hơi thở
Nửa như rất thực nửa là mơ

Tôi khép vòng tay ôm nhè nhẹ
Chút hương sắc ấy của riêng người
Thảng thốt một lời yêu rất khẽ
Linh hồn nhỏ bé của tôi ơi…

CV

Thảo luận cho bài: "Linh Hồn Nhỏ"