Mai Này Nắng Lên The Tide Is High

Tác giả:

Dù cho mây đen đang giăng sầu khắp nơi

Em mong rằng sao mai này nắng lên
Trắng đêm em nằm suy nghĩ
Lỡ yêu anh rồi anh có biết ?
Oh no oh oh oh !

Từng ngày đợi chờ mong nhớ
Nhưng sao anh nào có hay
Dù rằng một lời chưa nói, nhưng em nghe tình đã trao
Trắng đêm nằm suy nghĩ
Lỡ yêu anh rồi anh có biết ?
Oh no oh oh oh !

Lần đầu tiên thấy em anh cười rất tươi
Lòng tràn đầy mong ước sao cho tình đến nhanh
Trắng đêm em nằm suy nghĩ
Lỡ yêu anh rồi anh có biết ?
Oh no oh oh oh !

Dù cho mây đen đang giăng sầu khắp nơi
Em mong rằng sao mai này nắng lên
Anh nào biết !
Anh nào hay !

( => Từng ngày đợi……. )


THE TIDE IS HIGH
Atomic Kitten

The tide is high but I’m holding on
I’m gonna be your number one
I’m not the kind of girl who gives up just like that
Oh, no
It’s not the things you do that tease and wound me bad
But it’s the way you do the things you do to me
I’m not the kind of girl who gives up just like that
Oh, no

The tide is high but I’m holding on
I’m gonna be your number one
Number one, number one

Every girl wants you to be her man
But I’ll wait my dear ’til it’s my turn

I’m not the kind of girl who gives up just like that
Oh, no

The tide is high but I’m holding on
I’m gonna be your number one
Number one, number one

Every girl wants you to be her man
But I’ll wait my dear ’til it’s my turn

I’m not the kind of girl who gives up just like that
Oh, no

The tide is high but I’m holding on
I’m gonna be your number one

[Repeat and ad lib until fade]

 

Thảo luận cho bài: "Mai Này Nắng Lên The Tide Is High"