Ngâu

Tác giả:

Vào yêu mồng ba chia xa mồng bảy
Tình hăm mốt ngày xúi quẩy may ngâu

Thảo luận cho bài: "Ngâu"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả