Ngày Em Về

Tác giả:

ngày Em về, thu vàng sợi rũ

con nai vàng đã ngủ từ lâu
ngàn cây thay sắc đổi màu
tả tơi xác lá buông sầu , lìa cây

ngày Em về, nơi này đã khác
góc phố xưa bỏ mặc thời gian
nhớ nhung cuộn sóng tuôn tràn
mưa thu nhỏ hạt xóa tan tháng ngày

ngày Em về, gió mây xa lạ
nửa hồn đau, hóa đá bên đời
thu vàng, héo úa, tả tơi
nửa hồn còn lại, rã rời – tủi thân

ngày Em về, lột trần dĩ vãng
níu tương lai, ngày tháng diệu vời
vàng võ tim úa , đơn côi
hiện tại chết lịm giữa trời quạnh hiu

ngày Em về, tiêu điều, hiu hắt …


 

 

Thảo luận cho bài: "Ngày Em Về"