Người Xa Người

Tác giả:

Có một người vừa làm lỡ duyên đầu
Có một người đày ta xuống mộ sâu
Ngày hôm qua yêu mến cho người
Ngày hôm nay chỉ hờn oán thôi

Nếu ân tình cầm bằng lướt qua cầu
Ước hẹn nhiều nào có nghĩa gì đâu
Từ xa nhau, tìm cơn mộng đắng
Tưởng thiên đường, đâu ngờ trầm luân

Xin đừng đem theo những lời thương yêu càng xót xa nhiều
Đây, đường thêu hoa cho người đi qua để tình cách xa

Có một người đành lòng mất một người
Giấu lệ đời để cho tiếng cười vui
Tình không yên thì thôi tình lỡ
Duyên không thành, duyên đành thờ ơ

Thảo luận cho bài: "Người Xa Người"