Người Yêu Tôi Bệnh

Tác giả:

 Nguyễn Đức Quang

Nắng nóng cháy da đã về rồi
Trên thân người đẹp tôi
Bão tố buốt xương cũng về tôi
Cho thêm tàn phai

Nàng nằm đớn đau, tháng năm dài buồn thiu
Nàng cầu-cứu tôi giữa cơn bệnh đầy vơi

Ðã lắm lúc thao-thức vì nàng
“Yêu nhau đâu đành dở-dang”
Nghĩ đến mắt kia lúc lìa trần
Vỡ nát trái tim muôn phần

Giờ còn có nhau, giúp nhau cho thật nhiều
Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu

Thảo luận cho bài: "Người Yêu Tôi Bệnh"