Nguyên Trinh

Tác giả:

Tôi về phá chấp vòng vây

Thấy thân cô tưởng thấy đây cội nguồn
Tôi la tôi hỏi tôi buồn
Tôi chiêng trống gọi ngụt luồng tử sinh
Tôi về mở cửa hoa xinh
Để nhân gian lại nguyên trinh trinh
í a quê nhà . Í a …í ….à ..a
Í…..a……i………… à…… a

Thảo luận cho bài: "Nguyên Trinh"