Nhắn Mây

Tác giả:

Rumba

Mây ơi! Về đây theo gió cùng bay
Gieo ý thơ vàng đó đây .
Ngàn lời chim hát yêu đời ….
Chim ơi! Dừng đây đôi cánh ngàn phương
Muôn cánh hoa hồng thắm hương
Cùng chim đón chào tình thương
Dừng đây hoàng hôn tắm sương trời
Dừng đây mây ngát hương yêu đời
Ngàn hoa ngất ngây cùng cười theo ý thơ vàng chiều chiều thắm tươi …

Ca lên Ngày vui xưa đã về đây
Chim hót vang lừng dưới trời mây
Đời tươi sáng cùng bừng say …

Thảo luận cho bài: "Nhắn Mây"