Nhìn Xem Trẻ Bé Thơ Ngây (What Child is this?)

Tác giả:


(Nhạc Giáng sinh)
(cổ ca Anh Cát Lợi thế kỷ 17)

Nhìn xem trẻ bé thơ ngây êm êm của Mẹ hiền.
Và nghe bao tiếng mơ ru thiên thần khẽ hát lên muôn lời ngân vang.
Đây chính Chúa Con ra đời. Người đến đem yêu thương xuống gian trần.
Hãy mau mau đem hương trầm sưởi ấm. Chúa Trời của muôn dân.
Từ xa vắng tiếng sáo êm, mục đồng gọi nhau đưa nhau cùng đến tôn thờ.
Kìa bao chiên bé thơ ngây dương tròn đôi mắt quây quần bên Giê Su.
Đây chính Chúa Con ra đời, Người đến đem yêu thương xuống gian trần.
Hãy mau mau đem hương trầm sưởi ấm. Chúa Trời của muôn dân.
Trời đông sao sáng chiếu soi huy hoàng dẫn lối Ba Vua về Beth Le Em.
Này hoa, này nến với muôn chiên lừa cùng tiến dâng lên Vua cao sang.
Đây chính Chúa Con ra đời, Người đến đem yêu thương xuống gian trần.
Hãy mau mau đem hương trẫm sưởi ấm. Chúa Trời của muôn dân.

++++

 

Thảo luận cho bài: "Nhìn Xem Trẻ Bé Thơ Ngây (What Child is this?)"