Nhịp Cầu Duyên Quê

Tác giả:

Cây cầu nối hai bờ sông đẹp như một sợi tơ hồng
Trai làng từng tốp thôn Đông chiều chiều lại cứ kéo sang bên thôn Đoài
Làng bên sông ở bên thôn Đoài đẹp lúa đẹp khoai tay em dệt lụa lại tài thêu ren
Cứ để người thương thương nhớ nhớ 
Ai hái dâu ngoài bãi ươm tơ đêm trăng bên hè 
Cây cầu chưa ai đặt tên vì thương bên ấy nên tôi thương nhịp cầu 
Đường về hai nối lại gần nhau tôi về làng thôn Đông 
Thẩn thơ lại cứ hướng sang bên thôn Đoài mà người thương ơi 
thương nhau xin nhận buồng cau 
Anh sang bên ấy đón em qua nhịp cầu 
Thương … nhịp … cầu …. 

Thảo luận cho bài: "Nhịp Cầu Duyên Quê"