Nhớ Huế

Tác giả:

Nguyên Linh


Ngâm Thơ :
Chiều anh đến Huế không mưa
Nắng giăng những sợi vàng tơ rất buồn

Huế chiều nay dù trời không mưa
Nắng giăng những sợi vàng tơ rất buồn
Hếu ơi xuôi dòng sông Hương thương con đò nhỏ bâng khuâng
bâng khuâng đi giữa bờ thương bến chờ
Ngoài Văn Lâu ai buông câu hò vương gió chiều
Mỏng manh như tơ
Tiếng chuông Thiên Mụ áo ai hững hờ
Mái trường Đồng Khánh chiều nay lòng thêm nhớ ai quê nhà
Chiều nay Huế dù trời không mưa nhưng lòng vẫn nhớ
nhớ về một mái tranh nghèo về cánh diều lửng lơ
Nhớ ai khi giận khi hờn hắt hiu khói bếp
nhớ thương ai đợi chờ ai

Huế ơi phượng đỏ đôi bờ sông Hương
xa quê gửi về màu Huế
Huế vương nắng chiều
Huế vương nắng chiều
Huế nhớ chiều nay …


Số Lần Chấm: 
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

 

Thảo luận cho bài: "Nhớ Huế"