Nhớ Lại Trong Ðêm Nay

Tác giả:

Du Tử Lê


Nhớ lại trong đêm nay, nửa đời ta đã sống
Nhớ lại nhớ từng ngày, nơi quê hương khuất bóng

Nhớ lại trong đêm nay, nhớ ngày mới mở mắt
Chiến cuộc lùa ta bay, theo đường bay tang tóc
Nhớ lại nhớ từng ngày, nhớ lại trong đêm nay
Từ ngôi trường thơ ấu, nhớ mặt từng ông thầy, nhớ chỗ ngồi cuối lớp

Nhớ lại trong đêm nay, nửa đời qua thoáng chốc
Bạn bè như lá cây, rụng giữa mùa rất biếc
Nhớ lại trong đêm nay, nhớ lại nhớ từng ngày
Cửa đời ta đã đóng, đừng nói về tương lai với những đời phiêu bạt
Nhớ lại trong đêm nay, giữa chỗ ngồi rất lạ tự hỏi: “Ta là ai?” , “Làm gì trong quá khứ?”

Nhớ lại trong đêm nay, cả trăm điều muốn khóc
Còn ta trong Việt Nam
Tiếc gì … tiếc gì giòng máu cuối.

 

Thảo luận cho bài: "Nhớ Lại Trong Ðêm Nay"