Nhớ Một Mùa Hoa

Tác giả:Mùa hè măm xưa hoa phượng thắm 
Ngàn hoa lung linh khoe màu nắng 
Bên mái hiên trường thân yêu ngàn 
muôn tiếng reo cười xôn xao chào 
mừng đón hè sang 

Mùa hè năm nay hoa còn thắm 
Mà đàn chim non sao chợi vắng 
Bên mái hiên trường năm xưa hàng 
cây đứng tiêu điều như mong chờ 
hình bóng hè sang 

Có ai qua trường xưa 
Nắng nghe bao tình thơ 
Bóng thư sinh ngày qua, biết nay đi về mô 
hay còn đứng bơ vơ 

Dáng thơ ngây ngày qua 
Có phai theo màu hoa 
Có say sưa mộng mơ, có ham mê phồn hoa 
mà quên ngày ấu thơ 

Rồi hè lại qua thu lại tới 
Trường xưa tung tăng bao người mới 
Bao ước mơ đẹp như tơ trời 
Bao mối duyên tình không nên lời 
Dệt thu mùa hoa 

Thảo luận cho bài: "Nhớ Một Mùa Hoa"