Nhớ Nhau Trong Đời

Tác giả:

Trót vì yêu người mà tôi khổ đau

Thức từng đêm dài hồn nghe ướm sầu
Tưởng rằng đời cho mến thương
Nào ngờ tình gieo chán chường
Người đong đưa những lời gian dối

Nếu mà biết được lòng ai đổi thay
Chắc gì tôi phải khổ đau thế này
Thà rằng chỉ còn biết đây
Tình bạn bè theo tháng ngày
Hứa thương nhiều, phụ nhau bấy nhiêu

Người ơi đã trót trao rồi những giấc mơ đời
Sao người đành lòng gian dối
Từ đây mang nhiều kỷ niệm
Chôn vùi trong đời, rưng rưng lệ rơi

Biết rằng không còn gì trong chúng ta
Xót vì mai này đường xa xứ lạ
Hỏi lòng còn thương nhớ không?
Hỏi lòng còn vương mắc lòng?
Tôi thương người mà ai thương tôi?

Mạnh Quỳnh

Thảo luận cho bài: "Nhớ Nhau Trong Đời"