Nhớ Tiếng Xưa

Tác giả:

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Băng nhạc Lê Văn Khoa
Nhạc Vàng Lê Văn Khoa: Tiếng Chiều Rơi
Phát hành năm 1983
Hòa âm, viết và điều khiển giàn nhạc hoà tấu Hoa Kỳ: Lê Văn Khoa
Thu thanh tại Gopher Baroque, Westminster, California
Giám đốc sản xuất: Lê Văn Khoa
Phụ tá sản xuất: Ric Flauding và Trần Chúc
Kỹ sư âm thanh: Michael Mikulka, Steve Kempster và Terry Nakamura 

Thảo luận cho bài: "Nhớ Tiếng Xưa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả