Nhón Gót

Tác giả:

Chào tinh khiết ! – Giữa chiều-tôi xế bóng
Như tấm lòng thao thiết cũng gieo neo.
Người nhón gót : nghe mưa về đáy vực,
Buồn tôi sâu, hút, tựa nhớ, thương, nao.

Chào thơ ấu ! – Chông chênh sầu, nẫu, đỏ,
Bước lầm than trong ngày, tháng tôi, vơi.
Người nhón gót : thả vầng trăng thứ nhất
Trên tay tôi, cổ tích : mắt, môi người.

Chào Quán Thế, chào Quán Thế (riêng tôi) !
Rừng chánh niệm cây từ bi từng ngọn.
Lá trăm năm.
Người nhón gót : cúi nhìn nhân thế, gió.
Thấy tôi không ? Tội nghiệp linh hồn tôi không ?
Người nhón gót : cúi nhìn nhân thế, gió.
Thấy tôi không ? Tội nghiệp một linh hồn !

Chào kỷ niệm ! – Mai này, tôi sẽ chết,
Những con chim trả tiếp nợ cho đời.
Sóng ở lại, trả thêm người tiếng hát,
(Riêng đêm còn giữ mãi dấu môi tôi.)
Lá gìn giữ mối tình tôi đã gửi.
Cây nâng niu thống khổ (buổi xa người).
Người nhón gót : nghe chuyện tình ai đó…
Nghìn năm sau : cổ tích kể tên… nàng.

Chào định mệnh ! – Gõ cưả-tôi, cuối kiếp,
Trái tim người : lưu lượng biển, bao dung.
Người nhón gót : gửi điều chưa nói hết
Lên vai tôi. Mùi tóc mẹ mang mang.
Người nhón gót : thả vầng trăng thứ nhất,
Riêng đêm còn giữ mãi dấu môi tôi,
Người nhón gót : nghe mưa về vực tối,
Buồn tôi sâu, hút, tựa nhớ thương, nào.

Paris 12.2001
(Trích từ CD « K. Khúc Cuả Lê 3 », H.T. Product

Thảo luận cho bài: "Nhón Gót"