Niềm Đau Gai Nhọn

Tác giả:

Niềm Đau Gai Nhọn

Theo huyền sử, có một loài chim chỉ hát có một lần trong đời, là lần lớn lên, rời tổ bay vút vào không gian, bay mãi cho đến khi nào gặp đúng gai nhọn, chim lao thẳng vào gai, để gai xuyên ngập vào tim, rỉ máu …
Ðó là lúc chim cất tiếng hát, tiếng hát thiên thần cao vút, thánh thót trong cơn hấp hối, để cống hiến cho đời, tiếng hát tuyệt vời, chỉ có được trong niềm đau vô tận…
Khiến Thượng đế cũng phải thương tâm, trái đất ngừng quay, và những kẻ yêu nhau ngậm ngùi cho tiếng hát được đánh đổi bằng cuộc sống…
Trong câu chuyện này, còn niềm đau nào bằng chính niềm đau của loài gai nhọn, không một lựa chọn.
“The Thorn Birds” Coleen Mc Cullough

Có một loài chim
Cay đắng nỗi niềm
Tiếng hát từ tim
Ðau khổ đắm chìm.

Có một loài gai
Rỉ máu thương hoài
Chim hỡi vì ai
Lao vút ra ngoài

Niềm đau gai cứa
Lời chim đã hứa
Tiếng hát cuối cùng
Tặng người tình chung

Tiếng kêu thống thiết
Lời tim tinh khiết
Giòng máu Ðỗ Quyên
Thành suối cửu tuyền.

Chim và gai lửa
Trải bao đời nữa
Ưu phiền có rữa ?
Hay kết oan khiên ?

Thảo luận cho bài: "Niềm Đau Gai Nhọn"