Phả Lại

Tác giả:

Vườn nắng mắt gió bay mùa hoa cải
Bóng lá răm ngày Phả Lại đắng cay

Thảo luận cho bài: "Phả Lại"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả