Tác giả: Thiên Bình Tọa

Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Giới thiệu truyện: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ lúc còn học chung trường học viện điện ảnh với nhau. Rồi sau này khi ra trường lại cùng theo vào giới thế giải trí. Cuộc sống ở chung gà bay chó sủa […]