Thần Tượng Một Vì Sao

Tác giả:

Thần Tượng Một Vì Sao
Vì anh là Linh Mục
Lánh trần tục xa hoa
Em tập mang Thánh – giá
Để được gần bên Cha

Nguyện xin Chúa thứ tha
Cho con – người ngoại giáo
Giáo đường … hôm học đạo
Lỡ nếm … táo tình yêu

Nhìn tượng Chúa buồn thiu
Em về năng sám hối
Yêu anh – em có lỗi
Đem tội vào thiên thu

Có nhiều đêm không ngủ
Em ngước nhìn trời cao
Trong muôn vàn tinh tú
Thần tượng một vì sao

051898

Thảo luận cho bài: "Thần Tượng Một Vì Sao"