Tháng Mấy Trời Mưa

Tác giả:

Tháng mấy trời mưa hỡi em

Mà chiều nay mây dệt xám khung trời
Đường ngày xưa vắng em một mình anh lẻ loi
Nẻo về xa bước chân sao nghe lạnh lùng

Tháng mấy trời mưa hỡi em
Chuyện ngày xưa em đừng trách hay hờn
Thì ngày nay có đâu mình rời xa cách nhau
Và mình đâu tiếc thương duyên không bền lâu

Hôm nay xa rồi đường hoa nắng bước chung đôi
Mây trôi hững hờ gọi tâm tư xuôi vào nhớ
Em nếu không hờn và anh biết vỗ về
Thì giờ mình đâu xa vắng nhau

Tháng mấy trời mưa hỡi em
Mà chiều nay sương lạnh buốt vai gầy
Nẻo đường xa có mây về nhẹ vương lối đi
Và đường xa có ai đưa em về không???

Thảo luận cho bài: "Tháng Mấy Trời Mưa"