Thanh Niên Hành Khúc (*)

Tác giả:

Với những tiếng nói và chút ngập ngừng

Với những ánh mắt trong sáng kiên cường
Đoàn thanh niên .. từ khắp năm châu
Về đây tranh đấu cho tự do

( Xót xa nước là thiếu nhân quyền
Biết bao kẻ đàn áp dân hiền )

Người thanh niên .. quyết dấn thân
Vì quê hương .. tranh đấu từng giờ

Thanh niên Việt Nam
Sức sống niềm tin
Trông quê nhà hay bờ sức xxx

Lời thề phải vì dân tộc
Dù đường có nhiều gian khó
Thề quyết tiến lên

Thanh niên Việt Nam
Hãy cùng nắm tay
Đưa dân tộc thoát khỏi ách bạo tàn

Một ngày phải thành công
x x phải là anh hùng, là chí nam nhi !
Thanh niên Việt Nam ! Thanh niên Việt Nam !
Tương lai dân tộc .. đang chờ các anh

 

Thảo luận cho bài: "Thanh Niên Hành Khúc (*)"