Thanh Niên! Thanh Niên!

Tác giả:


Hồ Đình Phương


Thanh niên! Thanh niên!
Thanh niên! Thanh niên tâm hồn tươi thắm
Thanh niên! Thanh niên !
Đây lúc thanh niên kề vai đồng tâm
Nhìn hơi gió lâng lâng quyện nghìn hoa
Nhìn tia nắng êm êm gội ngàn xa
Say sưa đem tim non xanh sánh hòa…
Thanh niên! thanh niên!
Thanh niên! thanh niên lòng bao kiên tráng
Thanh niên! thanh niên!
Thanh niên! thanh niên máu hăng sôi tràn!
Giờ chiến thắng vang reo khúc khải hoàn
Giờ lâm nguy không cho khí phai tàn
Thanh niêm cương cường là trai Việt Nam!
Kìa trông gương Trần vương lừng ghi!
Kìa trông gương hùng Lê hòa thi!
Trường tranh đấu đã dâng thời niên thiếu!
Biết bao thu còn danh nam nhi quyền uy…

Thanh niên ơi!
nghe chăng quân hành ca báo quốc giục lòng người nối chí hùng cường?
Thanh niên ơi!
Nghe chăng lan hòa theo gió lướt ngìn lời sầu dân Nam mười phương?
Kèn vung tung màn sương dần tan
Cờ bay lay hồn trai hờn mang
Vai kề mơ bình minh tươi sáng…
Phút say quên, thanh niên hát vang
Dập dập dồn thanh niên trên đường xa bước ra biên cương sánh chí hùng cường
Dập dập dồn thanh niên đem đầu xanh cứu nước
tung bay khói lướt trùng dương…

Copyright 1951 by VAN GIANG & HO DINH PHUONG _ Huế 

 

Thảo luận cho bài: "Thanh Niên! Thanh Niên!"