Thành Phố Không Có Mùa Đông

Tác giả:

Thành phố không có mùa đông.

Nắng hồng hồng trên khung cửa.
Nhà cao nguy nga lộng gió.
Hoa nở ngát thơm dịu dàng.

Thành phố không có mùa đông.
Mây xanh như mắt em xanh.
Quanh năm vẫn nắng hai mùa.
Gọi mầm non tiếp nối trổ bông

ĐK :

Thành phố không có mùa đông.
Gối đầu trên chín giòng sông.
Bến nhà rồng xôn xao bóng nước.
Sáng lunh linh viên ngọc viễn đông.

Từ nơi băng giá phương xa.
Bạn bè xứ tuyết thiết tha.
Mơ về nắng ấm quê ta
Một thành phố chỉ có lời ca,
Một thành phố chỉ có lời ca,
Một thành phố chỉ có lời ca
Một thành phố không có mùa đông!

Thảo luận cho bài: "Thành Phố Không Có Mùa Đông"