Thôn Quê

Tác giả:


Bầu trời thôn quê xiết bao tình cảm
Lòng ta vấn vương lòng ta nhiều nỗi:
Buồn, vui, tủi, sầu
Nhưng nhìn thôn quê
Là đều tiêu tán hết bao sầu đau của nơi phồn hoa
Ta hát hát vang cười sướng đứng ngắm nhìn thôn quê
Chim ca vang lừng mừng vui
sương mai ướt trăm cành
Vườn quê buổi mai ngất tình đắm sayÔi thôn quê xiết bo cảm tình
Tiêu biểu cho đời ta
Sống giữa nơi thôn quê khác chi nơi Bồng Lai
Ôi thôn quê biết bao nét vui
An ủi bao lòng ta
Cảnh ở nới thôn quê biết bao là hồn thơ

Ta đứng ngắm nhìn chiều hôm rải khắp đồng thôn quê
Mấy áng mây bay chim tíu tít kêu bay về
Lòng người quê thơ thới biết bao

 

Thảo luận cho bài: "Thôn Quê"