Tình Ta Thắm Thiết

Tác giả:

Nhật Ngân


Người yêu ơi, em hay chăng anh luôn thầm nhớ
Lời dịu dàng và bờ môi mắt biếc
Lời nói thắm thiết đó với nhau ngày hôm nào
Em yêu ơi, em có mơ về anh?

Người yêu ơi, em hay chăng anh luôn thầm nhớ
Lời hẹn hò đầu anh đã hứa
Mình sẽ mãi mãi sống vui gần nhau hoài
Ta se duyên tình thắm vui trọn đời

Mình sẽ mãi mãi sống thiết tha gần nhau hoài
Ðời đẹp tuyệt vời và ta bước chung lối
Tình đến với khắp chốn có nhau mình vui hoài
Mong bên anh luôn mãi gần bên anh
Cho nhau lời nói yêu, yêu trọn đời

Người yêu ơi, em hay chăng anh luôn thầm nhớ
Lời hẹn hò đầu anh đã hứa
Mình sẽ mãi mãi sống vui gần nhau hoài
Bên nhau xây duyên thắm vui trọn đời

 

Thảo luận cho bài: "Tình Ta Thắm Thiết"