Tỉnh Thức ( Hoa và Rác )

Tác giả:

thơ: Diêu Linh


Trình bày:
Mai Hậu

 
Ta thấy, ta thấy,trong hoa có rác
Ta thấy, ta thấy, trong rác có hoa
Ta thấy, ta thấy trong ta
vẫn còn ngụp lặn trong biển mê
Ngày trôi qua mong manh
Vòng nhân duyên bất tận
Ta thấy đời lẩn quẩn
Ra vào cửa tử sanh
Ngày trôi qua mong manh
hoa tàn lại thành rác
Ta rời xa bến Giác
Ta ngụp lặn biển mê

Ta thấy, ta thấy,trong hoa có rác
Ta thấy, ta thấy, trong rác có hoa
Ta thấy, ta thấy rác hoa người và ta là một
Ngày trôi qua mong manh
Ta quay về chánh niệm
Bây giờ không tìm kiếm
Không thấy người, thấy ta
Không thấy rác, thấy hoa
Ngày mai xa vời vợi
Ngày hôm qua, xa rồi
Hiện tại – TỈNH THỨC thôi

 

Thảo luận cho bài: "Tỉnh Thức ( Hoa và Rác )"