Tình Tự Tin

Tác giả:

Tình bằng có tiếng trống lơi

Khen ai khéo vỗ.. ấy.. tay mà vui tay..
(Tay mà vui tay… Tay mà vui tay…)
Một bầy tang tình con gái
Chứ mấy thảnh… í … thơi…
Ði tìm …tìm tìm ai… ( Tìm tìm ai…)

Tình bằng có tiếng trống cơm
Khen ai khéo vỗ… ấy… bông mà nên bông…
(Bông mà nên bông… Bông mà nên bông…)
Một đàn tang tình trai tráng
Chứ mấy lội… sông…
Ði tìm… tìm tìm ai…. (Tìm tìm ai…)
Bông mà bông bông… Bông mà bông bông….
(Bông mà bông bông…. Bông mà bông bông…)

Một đoàn tang tình trai gái…( Một đoàn tang tình trai gái …)
chứ mấy lội.. í … sông…
Ði tìm… tìm tình thương ..(Tìm tình thương…)
Quên tạm những nỗi căm hờn
(Quên tạm những nỗi căm hờn)

Tình bằng có tiếng véo von
Nghe như tiếng hát lũ chim… mà chim non…
(Chim mà chim non…. Chim mà chim non….)
Một đàn chim còn nhỏ bé
Chứ mấy vượt cũi son
Ði tìm.. tìm tự do…(Tìm tự do…)

Tình bằng có tiếng líu lo
Tôi yêu tiếng hát ngây thơ… mà ngây thơ…
(Thơ mà ngây thơ … Thơ mà ngây thơ…)
Một bầy tang tình con nít
Chớ mấy mãi mơ.. chim trời
Mày mày ơi…(Mày mày ơi..)
Bông mà bông bông… Bông mà bông bông
(Bông mà bông bông …bông mà bông bông)

Một đoàn tang tình thi sĩ.. (Một đoàn tang tình thi sĩ…)
Chứ mấy làm …í … thơ…. yêu đời đời tự do… (đời tự do)
Ca ngợi nỗi vui con người… (ca ngợi nỗi vui con người)

Tình bằng có tiếng dứt ca
Vi vu tiếng hát… ấy.. bay vào kinh đô…
(Bay vào kinh đô…. Bay vào kinh đô…)
Người người tang tình trong nước
Chứ mấy cùng.. í … vui..
Tin đời… người người ơi… ( người người ơi…)
Tình bằng nhớ mãi nhớ hoài
Ta xin quyết chí …í ..tin vào tương lai…
(Tin vào tương lai…. Tin vào tương lai…)
Cuộc đời tin vào quá khứ
Chứ mấy vào sớm mai
Ban chiều…. chiều chiều ơi… ( chiều chiều ơi.. )
Bông mà bông bông …. Bông mà bông bông…
(Bông mà bông bông …bông mà bông bông…)

Một bầu tang tình vú sữa..(một bầu tang tình vú sữa ..)
Chứ mấy mẹ ru… êm đềm.. à à ơi.. (À à ơi…)
Con hãy ngủ giấc mơ yên lành… (Con hãy ngủ giấc mơ yên lành…)
Bông mà bông bông. Bông mà bông bông
(Bông mà bông bông ..bông mà bông bông …)

Tài liệu tham khảo:
Giọng hát Thái Thanh trong băng nhạc Trường Sơn 4. Phát hành trước 1975. 

Thảo luận cho bài: "Tình Tự Tin"