Tình Tự

Tác giả:

Calypso
1.
Em đã đưa anh, em đã đưa anh đi vào tình tự
Anh cũng theo em, anh cũng theo em tới nơi đợi chờ
Tình, tình tự này, tình nơi chăn gối
Chờ, chờ đợi này, đêm kết duyên đôi
Em níu lưng anh, anh níu lưng em
Như những con sâu cuộn tròn

Anh cắn môi em, em cắn môi anh
Ngây ngất trong muôn nụ cười hôn

2.
Em đã đưa anh, em đã đưa anh ra ngoài thẹn thùng
Anh cũng theo em, anh cũng theo em thoát ly ngại ngùng
Tình, tình của mình, tình không ngăn cấm
Tình, tình địa đàng hơn cõi thiên tiên
Em quấn chân anh, anh quấn chân em
Ta khóa nhau trên giường tình (à) tung

Tình là không kinh hãi. Không dây trói buộc
Tình là không gian dối. Yêu không ngần ngại

Ta đã yêu nhau, ta đã yêu nhau trong nhiều mộng đẹp
Ta cũng yêu nhau, ta cũng yêu nhau với da thịt mềm
Tình, tình tự này, trời cho ta đấy
Tình, tình tự này, giữ lấy cho nhau

Nguồn: may4phuong.dns2go.com

Thảo luận cho bài: "Tình Tự"