Tình Xuân Xanh

Tác giả:

Sợi tóc em vương đâu làm anh nhớ

Nhặt hết tơ vương đem vào giấc mơ
Mùi nắng hay em thơm nồng trong nắng
Mà anh ngất say từ khi có nàng

Xuân về trên những búp tay
Em về trong tay anh đây

Tình xuân xanh có khi không bền
Thì xin em kiếp sau anh đền
Nhìn môi ngoan giữ thêm ngoan nhé
Tình còn đang thơ ngây

Lá nhỏ xôn xao những ngày thưa vắng
Lá hát xôn xao đôi lời gió trăng
Lá ướp đôi tay đem hương về nữa
Để cho ngất say để khao khát hoài

Em về trong cánh gió xuân
Em về trong tay anh đón …

 

Thảo luận cho bài: "Tình Xuân Xanh"