Tình Yêu Thủy Thủ

Tác giả:

Hully Gully

Mắt em màu trùng dương.
Tóc em như sóng cồn.
Gió nhẹ tựa như hơi thở của người yêu buồn mà duyên dáng.

Anh là thủy thủ mang lòng biển cả trao về tình em.

Đã đành em yêu anh.
Sao bằng anh thương em.
Như biển đông lai láng.
Ví bằng đất nước mình.
Nên bể dâu hoang tàn.
Nhưng tình không tan biến.

Nhớ em điểm sao đêm.
Đếm sao mà vấn lòng.
Vấn lòng càng thương hơn.
Tình nào cho Em tình nào cho Nước ?

Anh là thủy thủ yêu đời biển cả như người tình chung.
Mắt em màu trùng dương …..

Việt Nam Nhạc Tuyển
Đã thu vào dĩa hát “Việt Nam” với giọng ca Hồng Phúc và ban nhạc Y-Vân.

Thảo luận cho bài: "Tình Yêu Thủy Thủ"