Tình Yêu Trước Mắt

Tác giả:

Quay về thuở xuôi ta gặp gỡ

Đổ vỡ duyên mình
Anh với em vui những ngày vui chưa hết
Lúc môi đầy dấu vết
Rồi tay vẫy tay
Đoạn đời đôi nơi ấy
Sau ngày đó cô đơn nhiều tuổi
Nhiều tuổi trong buồn
Theo bước em nên những niềm vui đi mất
những tâm tình u uất
tàn đêm gối đêm
Lặng lẽ sao rơi gối mềm
Bao nhiêu nước mắt chỉ ngần ấy thôi
Đời dở dang nên lạc mất môi cười
Sau lưng vết tích chưa lành
Tình yêu trước mặt nên đành làm ngơ
Ôn lại nhớ
Buông xuôi đành lỡ
Vì lỡ nên thơ
Anh với em đã có lần yêu tha thiết
Đã hơn lần thương tiếc
Thì xin nhé em
Đường về tim anh chớ tìm

Thảo luận cho bài: "Tình Yêu Trước Mắt"