Tình Yêu Vừa Ra Đi

Tác giả:


Không còn cách nào để giữ lấy em
Ngoài trời mưa rơi, mưa ướt con đường
Em ra đi chiều nay tôi biết
Nhưng vội làm gì ?
Vội làm gì người bỏ tôi đi…

Không còn cách nào để giữ đôi bàn tay
Đường về đêm nay chỉ mỗi riêng mình
Tôi đưa tay tìm trong bóng tối
Người đã vội đi
Vội đi bỏ lại mình tôi…

Người bỏ tôi đi, tình bỏ tôi đi
Còn lại gì cho yêu thương xưa?
Còn lại gì ngoài những chán chường?
Em về đâu ? Tôi về đâu?
Tình yêu giờ về đâu?
Người bỏ tôi đi, tình bỏ tôi đi
Biết một lần tim mang thương đau
Thà một lần mong em quay về
Em cô đơn, tôi cô đơn
Tình yêu vừa bỏ ta đi….

 

Thảo luận cho bài: "Tình Yêu Vừa Ra Đi"