Tóc Xõa Đàn Tơ

Tác giả:

Tóc xõa đàn tơ rơi lướt thướt
Hồn thu đã hiện khóc thu gầy
Tôi nhìn đôi mắt rưng rưng lệ
Cả mảnh hồn thơ rợn ý say

Thảo luận cho bài: "Tóc Xõa Đàn Tơ"