Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông

Tác giả:

Phạm Công Thiện


Mười năm qua, mười năm qua, gió thổi đồi tây
tôi long đong theo bóng chim gầy, theo bóng chim gầy
một sớm em về ru giấc ngủ
bông trời bay, bông trời bay trắng cả rừng cây
gió thổi đồi tây hay đồi đông,
gó thổi đồi tây hay đồi đông
hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
trong mơ em vẫn còn bên cửa
tôi đứng trên đồi mây trổ bông
gió thổi đồi thu qua đồi thông
mưa hạ ly hương nước ngược dòng
tôi đau trong tiếng gà xơ xác
một sớm bông hồng nở cửa đông

 

Thảo luận cho bài: "Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông"