Trong Cơn Mưa

Tác giả:

Phạm Thị Hoàng Anh 


Mưa qua trời hay mưa qua biển
Biển chiều nay không tiếng cười
Mưa qua trời hay mưa qua phố
Phố buồn tênh phố vắng em

Trong cơn mưa có em đi về
Vạt áo dài rung trong gió bay
Trong cơn mưa có em âm thầm
Trong cơn mưa có em xuôi ngược
Ðời buồn tênh cầm như lá cây

Mưa qua đời cho em bối rối
Chôn niềm đau trong phố biển
Xin mưa đời một chút ấm êm
Và quên đi vài nỗi ưu phiền 

 

Thảo luận cho bài: "Trong Cơn Mưa"