Trường Chúng Cháu Đây Là Trường Mầm Non

Tác giả:

Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy

Bé nào ngoan và múa hát thật hay
Cô là mẹ và các cháu là con
Truờng của cháu đây là trường mầm non

 

Thảo luận cho bài: "Trường Chúng Cháu Đây Là Trường Mầm Non"