Đoạn Rời Tháng Chín

Tác giả:

Thơ : Phạm Ngọc 


 

Lá hát mùa khô rừng đang khóc
Đi giữa muôn loài gọi cố hương
Ai biết phượng rơi mùa hoa trước
để bước về sau tóc nhuốm sương
Nói với nhau đi lời của biển
Sóng dội xô bờ những hư không
Bước với nhau đi bàn chân cát
Mai còn giữ lại vết thời gian
Níu hai tay gió đời rát mặt
Mở cánh cửa khuya quá khứ buồn
Bình minh vẫn đợi mù con lốc
Một lối đi về hai ngả chia
Ngày mai sẽ cũ chuyện tình mình
Anh hai túi rỗng chẳng đồng xu
Thèm ghê điếu thuốc mà không lửa
Châm một nỗi buồn cháy thiên thu

 

Thảo luận cho bài: "Đoạn Rời Tháng Chín"